Şirketimiz, 9Ekim Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri'ne hoşgeldiniz!
en_US English
9Ekim Gümrük Müşavirliği9Ekim Gümrük Müşavirliği9Ekim Gümrük Müşavirliği
(Pzt - Cuma)
[email protected]
Ataköy, Bakırköy / İstanbul
9Ekim Gümrük Müşavirliği9Ekim Gümrük Müşavirliği9Ekim Gümrük Müşavirliği

Sık Sorulan Sorular

SSS

İhtiyacınız olan tüm Relokasyon hizmetleri tek bir çatı altında

Şirketimiz yeniden yerleştirme (relokasyon) hizmetlerinin yanı sıra, uluslararası evden eve ev eşyası ve araç nakliyesi, yabancı personel çalışma izni ve oturma izni, Taxfreecar® alım-satım konularında 27 yıllık tecrübesi ile hizmet vermektedir.

Türkiye'ye ikamet etmek veya çalışmak için gelen yabancıların yeniden yerleştirme (relokasyon) hizmetleri, uluslararası ev eşyası ve araç nakliyesi, yabancı personel çalışma ve yabancı personel oturma izni, ev kiralama, Taxfreecar® alım-satım, kayıt işlemleri, ev eşyası ve kişisel eşya gümrükleme hizmetleri, binek aracı ve ticari araç gümrükleme ve uluslararası nakliyat hizmetleri; 9Ekim'in 20 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği ana faaliyetleri oluşturmaktadır. Firmanın gümrük mevzuatı ile yayımlanmış 4 mesleki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır.

 1. Relokasyon, yeniden yerleşme hizmetleri (çalışma izni, oturma izni vs.)
 2. Uluslararası evden eve nakliyat (uluslararası ev eşyası taşıma)
 3. Yabancıdan yabancıya araç alım satımı
 4. Gümrükleme hizmetleri

Uluslararası nakliyat, diğer adı ile uluslararası taşımacılık; bir eşyanın bir ülkeden diğer ülkeye taşınmasını ifade eder. Uluslararası nakliyat kara, hava ve deniz yolu ile yapılabilir.

9ekim uluslararası nakliyat alanında sadece evden eve uluslararası eşya taşımacılığı ve uluslararası araç nakliyesi konusunda 20 yılı aşkın geçmişi, grup şirketleri ve seçkin partnerlerin işbirliği ile oluşturduğu dünya çapındaki acente ağı ile hizmet vermektedir.

Çalışma İzni Harç Tutarları
2020 yılı Çalışma İzni Harç tutarları 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile Değerli Kağıt Bedeli ise; 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra No: 64) Değerli Kağıtlar Genel Tebliği" ile belirlenmiş olup, yeni rakamlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ HARÇ TUTARLARI (TL)
Süreli Çalışma İzin Belgesi 1 yıla kadar
(1 yıl dâhil)
932,90
Süresiz Çalışma İzin Belgesi9331,60
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi9331,60
Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi Harcı347,10
Değerli Kağıt Bedeli110,00

Not: Bir yıldan fazla süreli çalışma izinlerinde her yıl için 932,90 TL harç alınır.

Banka Şubeleri
Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.
Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.
Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;
– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait
Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.
Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar:
– T.C. Ziraat Bankası
– T. Vakıflar Bankası
– T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.
Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

Firmamızın talep ettiği oturma izni ve çalışma izni bedelleri, firmada çalışan yabancı personel sayısına ve firmanın 9ekim’den alacağı diğer yabancı personel hizmetlerinin sayısına göre, teklif bazında değerlendirilmektedir.

Türkiye’de belirli bir süre ile çalışmak (Expat ) veya yerleşmek üzere gelen yabancı kişilerin veya öğrenim görmek amacıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde adlarına kayıtlı araçları geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilerek, kara taşıtına vergisiz olarak kullanmasını teminen geçici ithalat izni verilir. Bu şeklide kullanılan araçlar, tax free car, mavi plaka, yabancıdan yabancıya araba, vergisiz araba, mavi karne, MA plaka araç gibi deyimlerle ifade edilmektedir.

Yurtdışında en az iki yıl süreyle oturma izni sahibi olarak ikamet eden ve bu süre içerisinde altı aydan daha uzun bir süre Finlandiya dışında bulunmayanların, kişisel eşya ve en az altı aydır adlarına kayıtlı ve sigortalı araçlarını Türkiye’ye bedelsiz ithal etme hakları vardır. Çifte vatandaşların veya sürekli oturma izni bulunanların ise, bedelsiz nakil hakları bulunmamaktadır.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesi’ne kesin olarak nakleden ve kesin dönüş yapan gerçek kişiler, motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtalarını, kullanılmış ev eşyalarını, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye mallarını, teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemelerini yurt dışına herhangi bir bedel ödemeden kesin dönüşlerinde ithal edebilirler. Kesin dönüşte bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir.

9ekim kesin dönüş lojistik işlemlerinde özellikle Amerika’dan ve Kanada’dan kesin dönüş konusunda ihtisas sahibidir. Amerika ve Kanada’nın birçok şehrinde iş ortakları bulunmaktadır. Evden eve nakliyatta, Amerika ve Kanada varış noktalarında iş ortağımız olan profesyonel firmalarla işbirliği yapılıyor olunması firmanın hizmet kalitesini arttırmaktadır.

Gümrükleme: yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanması zorunlu mevzuat işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dâhildir.

4458 sayılı gümrük kanununun 5. maddesine göre; Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler.

Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.

Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.

Aynı kanunun 225. maddesine göre: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.

Gümrük kanununun verdiği yetki ile gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.

Gümrükleme, diğer adı ile Gümrük Müşavirliği, yürürlükteki mevcut Gümrük Kanununa göre Bir ülkeye ithal edilen ya da ihraç edilen eşyanın yürürlükteki Gümrük Kanunları doğrultusunda vergilerini ödemeye ve gümrüklerde oluşacak işlemleri takip ve sonuçlandırma işlemine Gümrükleme, bu işlemleri yapmaya yetkili kişi ve kurumlara Gümrük müşaviri denir.

Gümrük Kanunu gereği, araç ya da ev eşyasının şahıs ve kurumlar adına gümrük idarelerinde temsil etmek, TC Gümrük Müsteşarlığı?na bağlı ve bu konuda yetki belgesine sahip yarı kamu görevi gören Gümrük Müşavirlik firmaları ve Gümrük müşavirlerinin görevidir. 9ekim, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı yetki ve izniyle çalışan ve vergisiz araç, ev eşyası, muafiyetli eşyalar konusunda uzman olan tek firmadır. Firmamızın ayrıca gümrük mevzuatı ile ilgili yayımlanmış 4 mesleki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır

Gümrük Müşavirlik Yetki Belgesi?ne sahip olmayan şahıs ve kurumlara yalnızca noter onaylı vekâlet belgesi ile gümrük idarelerinde iş yapma yetkisi vermek, işlemi yapan şahıs ya da kurumu suçlu kılar. Gümrük evrakının yanlış doldurulması, yanlış vergi hesaplamaları, süre ihlalleri gibi sorunlarda temsil hakkına sahip olmayan şahıs ve kuruluşun sorumluluğu yoktur, tüm sorumluluk eşya ya da araç sahibine aittir ve cezai durumlarda adli makamlarla karşı karşıya gelir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Gümrük İdareleri?nde mevcut gümrük kanununa göre işlem yapmak ve işlemin sorumluluğunu taşımak sadece uzun bir sınav ve deneyim sürecinden geçip bunu sınav sonuç ve belgelerle kanıtlayan gümrük müşavirlerine ve buna bağlı sahip oldukları gümrük müşavirlik firmalarına verilmiştir.

Yürürlükteki Gümrük Kanunu- (4458 no.lu Kanun) (04.11.1999 tarihli, 23866 sayılı R.G.) ve ilgili kanun maddesi aşağıda bilginize sunulmuştur. Kanun maddesini incelerseniz gümrük işlemlerinde yasal belge ve yetki sahibi firmalarla çalışmanın önemini anlayacaksınız:

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri
MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.

Yürürlükteki Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.)
ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

Gümrükte İş Takibi

MADDE 561-

(1) Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi

(3) Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekâletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir.

Firmamız Taxfreecar® gümrük işlemleri konusundaki uzman ve yetkilidir. Taxfreecar® (muafiyetli araç olarak da ifade edilir) konusunda çıkan tüm kanun, genelge, tasarruflu yazıları günü gününe takip ederek müşterilerini bilgilendirir. Tüm İstanbul otomobil ihtisas gümrüklerinde daimi uzman personeli bulunur.
Araçların gümrükleme işlemleri bittikten sonra, bilgiler özel yazılımlar kullanılarak merkez ofiste arşivlenir. Süre takipleri gerektiği gibi yapılır. Süre bitimine (Mavi Karne, bandrol, sigorta vb.) 2 ay kala araç sahibi bilgilendirilerek cezaya uğraması engellenir.

Gümrük kanunun 225. maddesine göre: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.

Bir ülkeye ithal edilen ya da ihraç edilen eşyadan yürürlükteki Gümrük Kanunları doğrultusunda alınan vergi, resim veya harçtır. Gümrük kavramı, bu işlemlerin yapıldığı yer için de kullanılmaktadır.

Türkiye'de gümrük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğunda çalışan bir kurumdur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname – KHK/640 göre ilgili birimin görevleri şunlardır;

 1. a) Türk Gümrük Tarife Cetvelini, eşyanın menşeini, gümrük kıymetini, gümrük rejim ve formalitelerini taraf olunan anlaşmalara ve uluslararası uygulamalara uygun olarak düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 2. b) Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsil edilen diğer vergi, fon ve malî yükleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek.
 3. c) Dâhilde işleme, hariçte işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat ve antrepo gümrük rejimleriyle ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak.
 4. ç) Serbest dolaşıma giriş, ihracat, yeniden ihracat, imha, gümrüğe terk işlemlerinin uygulanmasını sağlamak ve serbest bölgeler, lojistik dış ticaret bölgeleri, dış ticaret merkezlerindeki gümrük işlemlerini yürütmek.
 5. d) Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek.(Basitleştirilmiş usul uygulamalarına ilişkin yürütme yetkisi Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğündedir.)
 6. e) Tercihli menşe ve tavizli vergi uygulamalarına yönelik işlemleri yürütmek.
 7. f) Gümrüksüz satış mağazaları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 8. g) Geri gelen eşya ile ilgili ihracat rejimi kararlarının uygulanmasını sağlamak, çift kullanımlı eşya ve ihracat kontrollerine ilişkin görevleri yapmak.
 9. ğ) Dış ticaret mevzuatı ve sair mevzuatın gümrükle ilgili hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 10. h) Sınır ve kıyı ticareti ve münasebetleri ile sınır ticaret merkezlerinden yapılacak ticarete ilişkin gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 11. ı) Yolcu beraberi, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşya ile bunlarla ilgili elektronik ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 12. i) Gümrük muafiyetine ilişkin işlemleri yapmak.
 13. j) Konteynerlere ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 14. k) Transit rejimi ile ilgili işlemleri düzenlemek, yürütülmesini sağlamak ve uygulamayı kontrol etmek.
 15. l) Teşvik mevzuatının gümrük işlemleriyle ilgili hükümlerinin yürütülmesini sağlamak.
 16. m) Gümrük laboratuvarları kurmak, tahlil metotlarını hazırlamak ve çalışmalarını düzenlemek.
 17. n) Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 18. o) Gümrüklerce alınan vergi ve benzeri yüklere ilişkin uzlaşma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamayı yürütmek.
 19. ö) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Yabancıdan yabancıya (vergisiz) araç kimler alabilir?

Çalışma Bakanlığından çalışma izni olan yabancılar veya Türkiye’ye okumak için gelen öğrenciler (Kursiyerler hariç ) ve Türkiye'ye Emekli olarak gelip yerleşen yabancı uyruklu şahıslar, bir Türk takımında oynayan yabancı sporcular, yabancı gazetelerin Türkiye çalışanları , taxfree araç alabilir. Taxfree aracı, ruhsat sahibi ve birinci dereceden akrabaları kullanabilir.

Yabancıdan yabancıya araçlar ya Türkiye'de bulunan yabancılardan alınabilir ya da yurtdışından getirilebilir.

Prosedür – internetten, herhangi websiteden arabanızı seçtiniz diyelim, ya da kendiniz ülke içerisinde ya da dışında bir araba buldunuz. Ondan sonra yabancıdan yabancıya araçların işlemleri yapan bir danışmanlık şirketi buluyorsunuz ve detaylı bilgi alıyorsunuz, araç sahibi olabilir misiniz olamaz mısınız?

Kendiniz bütün işlemleri yapamazsınız çünkü lisansınız yoktur, o yüzden bütün nakliye ve kayıt yenileme prosedürleri deneyimli bir firmaya devretmek zorundasınız. 1-3 hafta arasında bütün işlemler biter ve aracınızı mavi plakanın son kullanma tarihine kadar kullanabileceksiniz.

Türkiye’nin en büyük yabancıdan yabancıya araba portalı: www.taxfreecar.net

Türkiye'de çalışma izni olan yabancılar, yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’ye yerleşmiş yabancı emekliler, diplomatik kişi ya da kuruluşlar, 9Ekim grubuna bağlı Türkiye’de yabancıdan yabancıya araç konusunda çalışan ilk ve tek portal site www.taxfreecar.net ve www.yabancidanyabanciya.net sitelerinden araç satın alabilirler. Mevcut sitelerde Türkiye’de yabancıdan yabancıya satılan 2. el araç seçenekleri ile yurt dışında mevcut bulunan yeni ve kullanılmış satılık araç seçenekleri ile kapıdan kapıya taşımacılık yoluyla yabancıdan yabancıya araba sahibi olabilirler.

Diğer taraftan Türkiye’de çalışma izni olan yabancılar, yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'ye yerleşmiş yabancı emekliler, diplomatik kişi ya da kuruluşlar, yurt dışından kendi olanakları ile araç temin edebilirler. Bu durumda 9ekim, aracın nakliyesi ve araç lojistiği konusunda kapıdan kapıya modeli ile hizmet sunar.

Doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da sonradan Bakanlar Kurulu?ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanarak çifte vatandaş olan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları diğer yabancılardan ayırt edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti?nin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile bu kişilerin Türkiye?deki bazı haklarının devamına imkân tanınmıştır. Bu haklar; ülkede ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır-taşınmaz mal iktisabı ve ferağı gibi haklardır. Pembe kart sahibi olmak isteyen, doğumla Türk vatandaşlığını, sonradan Bakanlar Kurulu?ndan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olan yabancılara, kanunda belirtilen haklardan yararlanmak istemeleri durumunda kendi talepleri üzerine yurt dışında konsolosluklar, yurt içinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince eski adı mavi kart, yeni adı ile pembe kart verilmektedir.

9Ekim; Türkiye’den gidecek veya Türkiye ye getirilecek araçların uluslararası nakliyesi konusunda profesyonelce hizmet vermektedir. Uluslararası araç nakliyesi, sadece araç taşımaya yönelik özel tasarlanmış en fazla 8 adet araç taşıyabilen treyler ile sağlanabilmektedir. Uluslararası araç taşımasında kullanılacak araçlar otomobil veya ticari araçlar da olabilmektedir.

9ekim; yurtdışından, özellikle Avrupa’dan gelecek ya da gidecek tüm araçları (otomobil, minibüs, 4×4 arazi taşıtı, motosiklet), bulunduğu adresten alıp özel otomobil taşıma amaçlı Alman menşeili son model tırlarla gideceği yere kısa sürede ve güvenle nakleder.

9ekim, 80 yıldır uluslararası araç nakliye ve ev eşyası nakliyesi yapan Almanya’daki iş ortağı ile birlikte hizmet sunmaktadır. Almanya’daki çözüm ortağımıza ait 20.000m2 alan içindeki gümrüklü sahada tüm araçlar vergi ödemeden park edilebilir. Tır taşımacılığında görev alan tüm şoförlerimiz Alman uyruklu ve uluslararası otomobil taşımacılığı ile ev eşyası nakliyesi konusunda deneyimlidir.

Gerekli durumlarda ve müşteri tarafından talep edildiğinde yurtdışında bulunan ancak Türkiye’ye araç nakliyesi talep edilen aracın yurtdışı gümrük işlemleri firmamızın yurtdışındaki acenteleri tarafından tamamlanır. Deniz aşırı ülkelere deniz yolu ve konteynır ile uluslararası araç nakliyesi de mümkündür. Konteynır ile araç taşıma çok ayrı bir uzmanlık ister zira konteynırlara düzgün ve kaliteli teknik malzemelere iyi bir şekilde sabitlenip bağlanmayan araçlar deniz aşırı taşımalarda büyük hasar görürler. Talep halinde araçlar deniz aşırı ülkelere uçak kargo ile de otomobil nakliyesi organizasyonu yapılabilir. Uluslararası araç nakliyesi konusunda detaylı bilgiye www.turkeymoving.com isimli sitemizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Çalışma Bakanlığı’ndan yabancı personel çalışma izni olan yabancılar, yabancı uyruklu öğrenciler ve yabancı öğretim görevlileri, Türkiye’ye yerleşmiş yabancı emekliler, mavi kart / pembe kart sahibi Türk soylu yabancı pasaport sahibi kişiler, Federasyonlara bağlı yabancı sporcuların satın aldıkları Taxfreecar® veya vergisiz araçların, yine kendileri gibi yabancıdan yabancıya araç alma hakkına sahip yabancı uyruklu kişilere, yurtdışında tanıdıkları kişi ve kurumlara ve firmamız 9Ekim'e, yurtdışına ihraç edilmek kaydı ile satışı yapılabilir.

Otomobil ve araç gümrüklemesi, özellikle mavi plaka araç gümrüklemesi, özellik ve deneyim gerektiren ve ticari eşya gümrükleme işlemlerine benzemeyen komplike bir işlemdir. Otomobil gümrüklemesinin mutlak surette eşyanın gümrükleme işini yapan gümrük müşavirliği firmasının bünyesinde mukim bu konuda yetkili gümrük müşavirleri tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak Türkiye?de bu işlem maalesef dış kaynak kullanılarak yetkisiz 3. parti kişi ve firmalara yaptırılmaktadır. Oysa mevcut Gümrük Kanunu?na göre Türkiye?de gümrükleme işlemlerini sadece lisanlı gümrük müşavirlik firmaları yapabilir hükmü mevcuttur.

Otomobil ve özellikle Taxfreecar® statüsündeki vergisiz arabaların gümrükleme işlemleri konusunda bilgi ve deneyime sahip olmayan kişilerce yapılan gümrükleme işlemlerinde sorunların çıkması kaçınılmazdır. Eşyaların gümrüklerden geç çıkması, bundan doğan yüksek ardiye ve liman bekleme ücretleri, yanlış ve eksik bilgiden kaynaklanan cezaya uğranılması gibi durumlar, bu deneyimsizlik ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 9ekim bu konuda otomobil ve vergisiz araç gümrüklemesi konusunda çalışan, konusunda ihtisas yapmış ve bu işlemleri dış kaynak kullanmadan çözen tek lisanlı gümrük müşavirlik firmasıdır. Firmamız bu konuda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği?ne 1996 senesinden beri üye olup, uzun dönem İstanbul Oto ihtisas Gümrükleri?nde Sorumlu Komite Üyesi Gümrük Müşaviri olarak çalışmıştır. Firmamızı bu konudaki başarı ve kalitesi, İSO 9001 kalite belgesi ile tescillenmiştir.

Firmamızın ayrıca gümrük mevzuatı ile ilgili yayımlanmış 4 mesleki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır.

Otomobil ve araç gümrüklemesi, özellikle mavi plaka araç gümrüklemesi, özellik ve deneyim gerektiren ve ticari eşya gümrükleme işlemlerine benzemeyen komplike bir işlemdir. Otomobil gümrüklemesinin mutlak surette eşyanın gümrükleme işini yapan gümrük müşavirliği firmasının bünyesinde mukim bu konuda yetkili gümrük müşavirleri tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak Türkiye?de bu işlem maalesef dış kaynak kullanılarak yetkisiz 3. parti kişi ve firmalara yaptırılmaktadır. Oysa mevcut Gümrük Kanunu?na göre Türkiye?de gümrükleme işlemlerini sadece lisanlı gümrük müşavirlik firmaları yapabilir hükmü mevcuttur.

Otomobil ve özellikle Taxfreecar® statüsündeki vergisiz arabaların gümrükleme işlemleri konusunda bilgi ve deneyime sahip olmayan kişilerce yapılan gümrükleme işlemlerinde sorunların çıkması kaçınılmazdır. Eşyaların gümrüklerden geç çıkması, bundan doğan yüksek ardiye ve liman bekleme ücretleri, yanlış ve eksik bilgiden kaynaklanan cezaya uğranılması gibi durumlar, bu deneyimsizlik ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 9ekim bu konuda otomobil ve vergisiz araç gümrüklemesi konusunda çalışan, konusunda ihtisas yapmış ve bu işlemleri dış kaynak kullanmadan çözen tek lisanlı gümrük müşavirlik firmasıdır. Firmamız bu konuda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği?ne 1996 senesinden beri üye olup, uzun dönem İstanbul Oto ihtisas Gümrükleri?nde Sorumlu Komite Üyesi Gümrük Müşaviri olarak çalışmıştır. Firmamızı bu konudaki başarı ve kalitesi, İSO9001 kalite belgesi ile tescillenmiştir.

Firmamızın ayrıca gümrük mevzuatı ile ilgili yayımlanmış 4 mesleki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır.

Relokasyon (ingilizce: relocation) – yeniden yerleşme, bir yerden, şehirden ya da ülkeden başka bir yere, şehre ya da ülkeye süresiz ya da belli bir süre için yerleşmektir.

Bir kişinin ve ailesinin yeni bir ülkeye ilk yerleşme sürecinde ihtiyaç duyduğu; yeni geldiği ülkeye hızlı uyum sağlaması, konaklama yeri sağlanması, yeni ikamet ve çalışma yerine kayıtların tamamlanması işlemlerinin bütününe relokasyon denilmektedir.

Bu işlemleri yapan firmalara, relokasyon firması adı verilir. Bir relokasyon firmasının sunması beklenen geniş ölçekli hizmetler; başlıca üç alana ayrılabilir: Yönlendirme, Yerleştirme ve İdare.

Yönlendirme hizmetleri; çevrenizdeki alışveriş merkezleri ve diğer olanakların tanıtılması, banka hesaplarının açılması, sigorta sağlanması ve dil okulu bulunmasını içerir.

Yerleştirme hizmetleri; size en uygun konutun sağlanması amacını güder.

İdare hizmetleri; vize, ikamet tezkeresi, sürücü belgesi gibi belgelerin temin edilmesi ve diğer resmi işlemlerin yürütülmesi sürecinden oluşur.

Relokasyon firmalarının hizmet sunduğu alanlar arasında resmi belgelerin tercümesi ve okul tanıtımları gibi servisler de yer almaktadır.

Ekonomik bakımdan yaklaşıldığında, relokasyon servislerinin kullanımı, her tür kuruluşa gözle görülür yarar sağlar. Kalıcı bir relokasyon hizmeti sağlanması, insan kaynakları ve finansal kaynakların işbirliğini gerektirir. Relokasyon servislerinin kullanımı, çalışanları relokasyona teşvik ederek şirketler ve kuruluşlara destek sağlar. Ev ve iş ortamlarında yaşanılacak değişiklikler, stres yaratabilir. Bir relokasyon uzmanının görevi, çalışanların endişelerini gidererek güven kazandırmak ve yol göstermektir. Bu şekilde çalışanlar işlerine odaklanabilecekleri için, relokasyon hizmetleri hızlı ve verimli eleman garantisi sunar.

Gümrük Müşaviri: Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine ‘Gümrük Müşaviri’ denilir.

Dış Ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılarımıza müşavirlik hizmeti veren Gümrük Müşavirliği ülkemizde kanunla kurulmuş ilk meslektir. 1909 yılından beri Türk Ticaret hayatında bulunan ve müşterilerine gümrükleme ve lojistik hizmetleri yanında,
danışmanlık hizmeti veren, dış ticaretin her aşamasında görev alan ve dış ticaret sektörüne yön veren Gümrük Müşavirleri, Türkiye genelinde Gümrük idarelerinde işlem gören beyannamelerin % 85’ini takip etmektedirler.

Gümrük Kanunu gereği, araç ya da ev eşyasının şahıs ve kurumlar adına gümrük idarelerinde temsil etmek, TC Gümrük Müsteşarlığı?na bağlı ve bu konuda yetki belgesine sahip yarı kamu görevi gören Gümrük Müşavirlik firmaları ve Gümrük müşavirlerinin görevidir. 9ekim Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı yetki ve izniyle çalışan ve vergisiz araç, ev eşyası, muafiyetli eşyalar konusunda uzman olan tek firmadır. Firmanın gümrük mevzuatı ile ilgili yayımlanmış 4 mesleki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır

Gümrük Müşavirlik Yetki Belgesi?ne sahip olmayan şahıs ve kurumlara yalnızca noter onaylı vekâlet belgesi ile gümrük idarelerinde iş yapma yetkisi vermek, işlemi yapan şahıs ya da kurumu suçlu kılar. Gümrük evrakının yanlış doldurulması, yanlış vergi hesaplamaları, süre ihlalleri gibi sorunlarda temsil hakkına sahip olmayan şahıs ve kuruluşun sorumluluğu yoktur, tüm sorumluluk eşya sahibine aittir ve cezai durumlarda adli makamlarla karşı karşıya gelir. Zira Türkiye Cumhuriyeti Gümrük İdareleri?nde mevcut gümrük kanununa göre işlem yapmak ve işlemin sorumluluğunu taşımak sadece uzun bir sınav ve deneyim sürecinden geçip bunu sınav sonuç ve belgelerle kanıtlayan gümrük müşavirlerine ve buna bağlı sahip oldukları gümrük müşavirlik firmalarına verilmiştir.

Yürürlükteki Gümrük Kanunu- (4458 no.lu Kanun) (04.11.1999 tarihli, 23866 sayılı R.G.) ve ilgili kanun maddesi aşağıda bilginize sunulmuştur. Kanun maddesini incelerseniz gümrük işlemlerinde yasal belge ve yetki sahibi firmalarla çalışmanın önemini anlayacaksınız:

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri
MADDE 225- l. Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5 inci madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya gümrük müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.

Yürürlükteki Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.)
ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcıları

Gümrükte İş Takibi

MADDE 561-

(1) Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri bizzat kendileri takip edebilecekleri gibi

Gümrük idarelerinde dolaylı temsil yoluyla iş takibini, eşya sahibince verilmiş noter tasdikli vekâletnameyi haiz gümrük müşavirleri yapabilir.

Firmamız hizmet vermekte olduğu evden eve uluslararası ev eşyası ve Taxfreecar® gümrük işlemleri konusundaki uzman ve yetkilidir. Taxfreecar® (muafiyetli araç olarak da ifade edilir) ve ev eşyası konusunda çıkan tüm kanun, genelge, tasarruflu yazıları günü gününe takip ederek müşterilerini bilgilendirir.

Mavi Plaka, yabancı uyruklu ve yasalarla belirlenen özelliklere sahip kişilerin alıp satma ve kullanma hakkına sahip olduğu araçları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Nedeni o günlerde düzenlenen özel statülü plakaların mavi olmasıdır.

Mavi plaka deyiminin yerini günümüzde Vergisiz Araç ya da Taxfreecar almaktadır, çünkü artık bu araçların plakaları mavi renkle değil özel harf kodları (MA-Z) ile ayrılmaktadır.

Türkiye’de belirli bir süre ile çalışmak (Expat ) veya yerleşmek üzere gelen yabancı kişilerin veya öğrenim görmek amacıyla gelen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde adlarına kayıtlı araçları geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilerek, kara taşıtına vergisiz olarak kullanmasını teminen geçici ithalat izni verilir. Bu şeklide kullanılan araçlar, Taxfreecar®, mavi plaka, yabancıdan yabancıya araba, vergisiz araba, mavi karne, MA plaka araç gibi deyimlerle ifade edilmektedir.

Bedelsiz ithalat – bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Bu ithalatta ödenmesi gereken bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergiler ithal anında gümrük idarelerince tahsil edilir.

Tanımlar
· Şahsi Eşya: Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı gözönüne alınarak ticari amaç için ithal edilmediğinin anlaşılması halinde ithaline izin verilen eşya,

 • Motorlu Özel Araçlar: Esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile Karayolları Trafik Kanununda belirtilen diğer özel taşıt araçları,
 • Motorsuz Özel Araçlar: En çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet,
 • Kanuni İkametgah: Kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin herbir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yer,
 • İkametgahın Nakli: Kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesi,

Bedelsiz ithalat; Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilerin, eşyanın ithalat bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithalidir. Genellikle vergi ödemeden vergisiz araç / araba satın alınması olarak yanlış algılanır. Oysa bedelsiz ifade deyiminden ifade edilen ilgili araç bedeli için yurt dışına herhangi bir ödeme yapılmayacağını ifade eder. Bedelsiz ithalat kapsamına; motorlu ve motorsuz özel nakil vasıtaları, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli suretiyle getirilen sermaye malları, teknik malzemeler ile büro ve dükkân malzemeleri girmektedir.

9ekim, bedelsiz ithalat işlemlerinin nakliyesi ve gümrükleme işlemlerinde üstün bir deneyime sahiptir.

Uluslararası evden eve nakliyat, eşyanın gideceği ülkeye ve eşyanın hacmine bağlı olarak; karayolu (tır), deniz yolu (konteynır), hava yolu (uçak) ile yapılır. Karayolu ile ulaşması uygun olmayan ev eşyası, parsiyel ya da komple olarak tüm dünya limanları arasında taşıma hizmeti veren 9ekim’in sadece uluslararası ev eşyası nakliyesi konusunda çalışan uzman kadrosu ile dünyanın önemli limanlarına sigorta güvenceli düzenli sevkiyatlar ve tarifeli seferlerle yarattığı fırsatlarla taşınır. Uluslararası evden eve nakliyat konusunda hizmet veren firmaların yurt dışı varış noktalarında iş ortağı olan profesyonel firmalarla işbirliği yapıyor olması, dünyanın her yerinde aynı kalitede hizmet verebilecek acente ağına sahip olması, sadece yurt dışı taşımalar konusunda deneyimli olması, lojistik ve gümrükleme işlemlerini bizzat yabancı dil bilen kendi uzman kadrosu ile çözümlemesi gerekmektedir. Aynı zamanda ev eşyalarının uluslararası gideceği mesafeye göre özel teknik dahilinde paketlenmesi ve paketleme malzemelerinde kullanılacak malzemenin kalitesinden ödün vermeden 1. derece kalitede paketleme malzemesi kullanılması, uluslararası taşımalarda eşyanın hasar görmemesi açısından daha fazla önem taşımaktadır.

9ekim, üyesi bulunduğu birçok uluslararası organizasyon sayesinde dünyanın her yerinde aynı kalitede hizmet verebilecek acente ağına sahip olup; hava, kara veya deniz olmak üzere müşterilerimizin eşyalarını gönderme yolumuza göre, varış noktasında belli kalite standartlarına haiz olan bir acentemiz teslimat veya paketleme hizmetini başarıyla sunmaktadır. İSO 9001 belgesine sahip olması neticesinde, çalışmalarını İSO 9001 standartları doğrultusunda sürdürmektedir

9ekim sadece uluslararası evden eve nakliyat ve uluslararası otomobil nakliyesi konusunda hizmette bulunmaktadır. Uluslararası evden eve ev eşyası nakliyesi ve uluslararası araç nakliyesi konusunda detaylı bilgiye www.turkeymoving.com sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kişinin kendi kullanımına mahsus, gayri ticari nitelikteki eşya, kişinin Türkiye'ye gelişinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir. Gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır. İlgili zati eşyalardan posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerin brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir.

9Ekim, kişilerin Türkiye'ye gelişlerinde veya Türkiye'den ayrılmaları durumunda, kapıdan kapıya uluslararası zati eşya taşımacılığında deneyim sahibidir. Zati eşya taşımasında genelde kullanılan uluslararası nakliye yöntemi; hava yolu ile taşımadır.

ZATİ EŞYA LİSTESİ
a) GİYİM VE YOLCULUK EŞYASI
1- Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya
2- Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası
b) ELEKTRONİK /DİJİTAL EŞYA
1-LCD veya plazma ayrımı yapılmaksızın bir adet renkli televizyon (55 ekrana [55 ekran dahil] kadar)
2- Birer adet video kamera (10 adet boş kaseti ile birlikte) ve fotoğraf makinesi (hafıza kartı veya 5 adet filmi ile birlikte)
3- Bir adet GPS yön bulma cihazı
4- Bir adet dizüstü bilgisayar ya da PC, aksam ve parçaları (flash bellek, harici hard disk dahil)
5- Bir adet radyo veya radyo-teyp
6- Her türlü ses ve görüntü kaydedici ve oynatıcı cihazlardan bir adet ile bu cihazlara ait toplam 10 adedi geçmemek üzere üzerine kayıt yapılabilen plak, teyp kaseti, CD, VCD, DVD
7- Bir adet kasetli veya oyun kartlı elektronik oyun aleti
8- Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)
c) MÜZİK ALETLERİ
Elde taşınabilir müzik aletlerinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet
ç) SPOR VE OYUN ALETLERİ
1- Bir adet kamp çadırı
2- Bir adet dalgıç takımı
3- Bir adet motorsuz şişirme bot
4- Bir adet yelken tertibatlı sörf
5- Bir çift yüzme paleti
6- Golf malzemesi (golf aracı hariç)
7- Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (paraşüt ve kayak takımı dahil, deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç)
d) SAĞLIK CİHAZLARI
1- Hasta yolcuya ait yatak
2- Maluller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuk
3- Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar
4- Kişinin kullanımına mahsus tıbbi cihazlar
5- Gaz maskesi, koruyucu elbise
e) MUTFAK EŞYASI
Yolculuk esnasında kullanılacak mutfak aletleri ile birer adet olmak üzere küçük ev aletleri
f) DİĞERLERİ
1- Hac ve umreden gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri veya posta veya kargo yoluyla gönderecekleri, Müsteşarlık ile Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek miktarda hurma ve zemzem suyu
2- Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası
3- Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar
4- Bir adet ütü
5- Bir adet bisiklet
6- Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç)
7- Araçla birlikte yolculuk halinde, aracın kendisine ve sürücüsünün kullanımına mahsus diğer alet ve cihazlar ( Akü şarj cihazı, akü ile çalışan otomobil süpürgesi, akü ile çalışan buzluk vb.)
8- Kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın
9- Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla)

Ülkeler arası karşılıklı mütekabiliyet anlaşmaları doğrultusunda yabancı kişinin sahibi olduğu ehliyetin ülkesinde şayet Türk vatandaşı, Türk ehliyeti ile araç kullanabiliyorsa bu durumda yabancı ehliyet ile o ülkenin vatandaşı Türkiye’de, yabancı ehliyet ile sorunsuzca araç kullanabilir.

Uluslararası evden eve nakliyat eşyanın gideceği ülkeye ve eşyanın hacmine bağlı olarak; karayolu (Tır), deniz yolu (konteynır), hava yolu (uçak) ile yapılır. Karayolu ile ulaşması uygun olmayan ev eşyası, parsiyel ya da komple olarak tüm dünya limanları arasında taşıma hizmeti veren 9ekim?in sadece uluslararası ev eşyası nakliyesi konusunda çalışan uzman kadrosu ile dünyanın önemli limanlarına sigorta güvenceli düzenli sevkiyatlar ve tarifeli seferlerle yarattığı fırsatlarla taşınır. Uluslararası evden eve nakliyat konusunda hizmet veren firmaların, yurt dışı varış noktalarında iş ortağı olan profesyonel firmalarla işbirliği yapıyor olması, dünyanın her yerinde aynı kalitede hizmet verebilecek acente ağına sahip olması, sadece yurt dışı taşımalar konusunda deneyimli olması, lojistik ve gümrükleme işlemlerini bizzat yabancı dil bilen kendi uzman kadrosu ile çözümlemesi gerekmektedir. Aynı zamanda ev eşyalarının uluslararası gideceği mesafeye göre özel teknik dahilinde paketlenmesi ve paketleme malzemelerinde kullanılacak malzemenin kalitesinden ödün vermeden 1.derecede kalitede paketleme malzemesi kullanılması uluslararası taşımalarda eşyanın hasar görmemesi açısından daha fazla önem taşımaktadır. Özellikle denizaşırı taşımalarda yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesi’ne nakleden veya Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ayrılan gerçek kişilere ait kullanılmış ev eşyalarının nakliyesinde bu önem çok daha fazla belirginleşmektedir.

9Ekim, üyesi bulunduğu birçok uluslararası organizasyon sayesinde dünyanın her yerinde aynı kalitede hizmet verebilecek acente ağına sahip olup; hava, kara veya deniz olmak üzere müşterilerimizin eşyalarını gönderme yolumuza göre, varış noktasında belli kalite standartlarına haiz olan bir acentemiz teslimat veya paketleme hizmetini başarıyla sunmaktadır. İSO 9001 belgesine sahip olması neticesinde, çalışmalarını İSO 9001 standartları doğrultusunda sürdürmektedir. Dünyada 10’a yakın uluslararası ev eşyaları taşıyıcıları birliğine üye olan firmamız, size sorunsuz bir hizmet sunar.

9ekim sadece uluslararası evden eve nakliyat ve uluslararası otomobil nakliyesi konusunda hizmette bulunmaktadır. Uluslararası evden eve ev eşyası nakliyesi ve uluslararası araç nakliyesi konusunda detaylı bilgiye www.turkeymoving.com sitemizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'ye ilk kez gelen veya yeni satın alınan vergisiz aracın gümrük kayıt işlemlerinin bitmesi aşamasından sonra araç Türkiye trafiğine kayıt olabilmesi için aracın bulunduğu ilçenin trafik tescil bürosundan aracın trafik tescil, mavi plaka, ruhsat işlemleri yapılır. Tüm işlemler firmamızın uzman elemanları tarafından yürütülüp sonuçlandırılır.

Türkiye’de Çalışma Bakanlığından çalışma izni olan yabancılar, yabancı uyruklu öğrenciler ve yabancı öğretim görevlileri, Türkiye’ye yerleşmiş yabancı emekliler, mavi kart / pembe kart sahibi Türk soylu yabancı pasaport sahibi kişiler, Federasyonlara bağlı yabancı sporcular gibi Taxfreecar® araç alma hakkına sahip yabancı uyruklu kişiler, birçok vergiden muaf olarak araçlarını satın alırlar. Ancak satın aldıkları araçlara Türkiye Turing ve Otomotiv Kurumunun her yıl belirlediği, motor ve aracın yılına göre değişen oranda araç yurt dışı edildikten veya satıldıktan sonra geri alınmak kaydı ile Teminat mektubu veya nakit para olarak alınan güvence bedelidir.

Turing Teminat Bedeli Hesaplama (tıklayınız)

Turing teminatları hakkında ayrıntılı bilgiye ve tutarları hakkında www.taxfreecar.net ve www.yabancidanyabanciya.net adresli web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır. Türkiye’de çalışma izinleri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenir. Bakanlıktan izin istemlerinde yabancı personel adayının geçmiş tecrübe ve bilgi birikimine, sahip olduğu eğitimsel dokümanlara ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır. Ancak, asıl önemli olan yabancı personel istihdam edileceği işveren konumundaki şirketin durumudur.

Bakanlıktan izin istemlerinde yabancı personel adayının geçmiş tecrübe ve bilgi birikimine, sahip olduğu eğitimsel dokümanlara ve ikametiyle ilgili belgelere bakılmaktadır. Çalışma Bakanlığının ilgili yasaya dayanarak değerlendirmesinin yanı sıra Bakanlık uzmanlarının o anki sosyo-kültürel ve ekonomik konjonktür, uluslar arası etkileşim ve global etkiler altında inisiyatif kullanmaları söz konusudur. Çalışma Bakanlığı mevzuata, çalışacak yabancı personelin ve çalışacağı şirketin bilgilerine, dokümanlarına ama daha fazla kendi inceleme, görüş ve inisiyatifine bağlı olarak karar vermektedir.

Şirketinizin ve çalışacak yabancı personelinizin evrakınızın uyum ve uygunluğu, Çalışma Bakanlığı?nın değerlendirme kriterleri gözetilerek hazırlanan bir dosya ile desteklenmeli ve çalışma izni alma olasılığı en yüksek seviyeye ulaştırılmalıdır. Çalışma izinleri konusunda başarı sağlamak, konusunda tecrübeli uzmanlarca hazırlanmış eksiksiz bir başvuru dosyasına ve düzenli olarak başvuru takibine bağlıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınabilecek başarılı bir başvuru yapabilmek için, uzmanlarımıza danışmadan karar vermeyiniz.

Türkiye’de yabancı bir kişinin herhangi bir kurumda çalışması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından adına düzenlenen belgeye çalışma izni denir.

Çalışma izni alınması ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen kriterlere bağlıdır. Sadece gerekli evrak listesi ile başvuru, izin almak için yeterli değildir.

Çalışma Bakanlığı; Türk İş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik duruma göre değerlendirmelerde bulunarak çalışma izni vermektedir. Örneğin çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. Diğer şartlar ve detaylar içinwww.istanbulrelocation.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Kaç türlü çalışma izni vardır?

SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ; Yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ: Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmadan ve çalışma bakanlığının uygun görüşü doğrultusunda; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmadan süresiz çalışma izni verilebilir.

BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ; Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olan yabancılara, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla bağımsız çalışma izni verilebilir.

İSTİSNAİ ÇALIŞMA İZNİ; Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla, ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, yabancılara, çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.

Türkiye'de Çalışma Bakanlığı’ndan yabancı personel çalışma izni olan yabancılar, yabancı uyruklu öğrenciler ve yabancı öğretim görevlileri, Türkiye'ye yerleşmiş yabancı emekliler, diplomatik kişi ya da kuruluşlar, mavi kart / pembe kart sahibi Türk soylu yabancı pasaport sahibi kişiler, NATO'ya bağlı yabancı personel ve askerler, Federasyonlara bağlı yabancı sporcular, yurtdışında yerleşik olan yabancı basın kuruluşlarının Türkiye'de bulunan çalışanları, Avrupa Birliği program ve projeleri kapsamında çeşitli bakanlıklarda geçici olarak bulunan yabancı uzmanlar, yabancıdan yabancıya veya Taxfreecar® olarak tanımlanan araçlardan satın alabilirler. Diğer taraftan Türk vatandaşlığı dışında başka ülke vatandaşı olan çift uyruklu kişiler, Türkiye'de herhangi bir şekilde (evlilik vb.) sadece ikamet edip çalışma izni olmayan veya yurt dışından emekliliği bulunmayan yabancı kişiler ve Türk vatandaşları, vergilerini ödeseler dahi yabancıdan yabancıya, Taxfreecar®, mavi plaka, MA plaka araçlardan satın alamazlar ve bu haktan hiçbir şekilde faydalanamazlar.

Ayrıntılı bilgiye www.taxfreecar.net ve www.yabancidanyabanciya.net sitelerimizden ulaşabilirsiniz.

Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti, bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye’ye gelen yabancıların, 5683 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları gerekmektedir.

Örneğin, Bir yıllık yabancıların oturma izni ikamet hakkı bahşeden uzun süreli bir vize ile Türkiye’ye gelen bir Alman vatandaşının üç ayın sonunda, aynı tür bir vize ile gelen bir Ürdün vatandaşının ise bir aydan sonra, (Ancak, talep edenlere giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni düzenlenebilir.)

Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda,
Üç aydan az sürelere sahip vize muafiyeti veya diğer vizelerle gelenlerin bu sürelerinin sonunda,
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni bulunanların, tezkerelerinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde,

Türkiye’de çalışacak yabancıların ise çalışmaya başlamadan evvel, emniyet makamlarından yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları icap etmektedir.

Dolayısıyla yabancıların yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu, aynı zamanda tanzim edilen yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin başlangıcı olmaktadır. Bu arada, çalışma, öğrenim, araştırma, uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni tanzim edilebilecektir.

Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek yabancıların oturma izni ikamet izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi yabancıların oturma izni ikamet tezkeresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.
Uzun süreli yabancıların oturma izni ikamet hakkı bahşeden vizelerle gelip, yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almayan yabancılardan, Türkiye’den çıkışları sırasında, 492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarlar üzerinden hesaplama yapılarak, ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı yabancıların oturma izni ikamet harcı ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.

 • a- İlk defa yabancıların oturma izni ikamet izni alacaklar: Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.
 • b- yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almış olup da süresini uzatacak yabancılar: Bu yabancıların tezkere süresinin bitiminden itibaren izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur. Bu itibarla Türkiye’de yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni alan ve yabancıların oturma izni ikametinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kat’i suretle cezalı yabancıların oturma izni ikamet harcı ve defter bedeli alınmamaktadır. Bu nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Oturma iznine Türkiye giriş yasağı olmayan ve bağlı olduğu ülkeye göre Türkiye ye giriş vizesi bulunan yabancılar Türkiye?deki oturum izni çeşitlerinden şartlarına uyan oturum iznini alabilir. İkamet izni çeşitleri ve detayları için www.istanbulrelocation.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye?de yabancıları icra edemeyecekleri mesleklerle ilgili çalışma izni müracaatları değerlendirmeye alınmamaktadır. Örnek olarak; kaptanlık, Basın Kanunu uyarınca periyodik yayınlarda mesul müdürlük, seyahat acentelerinde mesul müdürlük, veterinerlik, eczacılık, avukatlık gibi meslekler kanunlarla sadece Türk vatandaşlarına ait olduğu için, yabancılar bu meslekleri yapabilmelerine yönelik çalışma izni alamazlar.

Aşağıda belirtilen belgelerle ikamet değişikliğinin yapıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne başvuru yapılır. Tüm ikamet tezkeresi başvuru işlemlerinin online randevu sisteminden yapılması esastır.

 • Pasaportun aslı.
 • Pasaportun fotokopisi (resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa).
 • Şahsın tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi.
 • Adres değişikliğini belirtir dilekçe ve müracaat formu doldurulur.

Relokasyon firmamız, Türkiye'ye çalışmak için gelen yabancı personele, Türkiye'ye ilk gelişlerinde ve Türkiye'den ayrılacakları süreler dahilinde ihtiyaç duyacakları relokasyon hizmetlerinde yetkin çözümler sunar.

Relokasyon hizmetlerimiz; uluslararası ev eşyası nakliyesi, uluslararası otomobil nakliyesi, çalışma izni, oturum izni, kiralık ev bulunması gibi servisleri içerir. Detaylar için www.istanbulrelocation.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Ev eşyası ve kişisel eşya gümrüklemesi, özellik ve deneyim gerektiren ve ticari eşya gümrükleme işlemlerine benzemeyen bir işlemdir. Ev eşyalarının gümrüklemesinin, mutlak surette eşyanın gümrükleme işini yapan gümrük müşavirliği firmasının bünyesinde mukim bu konuda yetkili gümrük müşavirleri tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak Türkiye?de bu işlem maalesef dış kaynak kullanılarak 3.parti kişi ve firmalara yaptırılmaktadır. Oysa mevcut Gümrük Kanunu?na göre Türkiye?de gümrükleme işlemlerini sadece lisanlı gümrük müşavirlik firmaları yapabilir hükmü geçerlidir. Ev eşyalarının ve zati eşyaların gümrüklemesi konusunda bilgi ve deneyime sahip olmayan kişilerce yapılan Gümrükleme işlemlerinde sorunların çıkması kaçınılmazdır.

Eşyaların gümrüklerden geç çıkması, bundan doğan yüksek ardiye ve liman bekleme ücretleri, yanlış ve eksik bilgiden kaynaklanan cezaya uğranılması gibi durumlar, bu deneyimsizlik ve bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Firmamız bu konuda sadece ev eşyaları ve zati eşya gümrükleme konusunda çalışan, konusunda ihtisas yapmış ve bu işlemleri dış kaynak kullanmadan çözen tek lisanlı gümrük müşavirlik firmasıdır. Firmamız bu konuda İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği?ne 1996 senesinden beri üyedir.

Firmamızı bu konudaki başarı ve kalitesi, İSO 9001 kalite belgesi ile tescillenmiştir. Firmamızın ayrıca gümrük mevzuatı ile ilgili yayımlanmış 4 mesleki kitabı ve birçok makalesi bulunmaktadır.

Yurt dışına çıktığınızda aracınızı gümrüklü sahaya bırakmak zorunda DEĞİLSİNİZ. Mavi plaka aracınızı yabancı personel olarak çalıştığınız işyerine veya evinizin otoparkına bırakabilirsiniz.

Oturma izni, diğer adı ile ikamet izni; ortalama 2-3 gün içerisinde, çalışma izni ortalama 1 ay içerisinde çıkartılır.

EUR (€) HESABI

BANKA ADI: GARANTİ BANKASI
BANKA ŞUBESİ: CUMHURİYET CAD ESENYURT ŞUBESİ (1475)
HESAP IBAN NUMARASI: TR42 0006 2001 4750 0009 0981 74
HESAP SAHİBİ: 9 EKİM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LOJ.DAN.YAY.TURZ.VE DIŞ TİC.LTD ŞTİ.
SWIFT: TGBATRIS

USD DOLAR ($) HESABI

BANKA ADI: GARANTİ BANKASI
BANKA ŞUBESİ: CUMHURİYET CAD ESENYURT ŞUBESİ (1475)
HESAP IBAN NUMARASI: TR69 0006 2001 4750 0009 0981 73
HESAP SAHİBİ: 9 EKİM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LOJ.DAN.YAY.TURZ.VE DIŞ TİC.LTD ŞTİ.
BANKA SWIFT KODU: TGBATRIS

TÜRK LİRASI (₺) HESABI

BANKA ADI: GARANTİ BANKASI
BANKA ŞUBESİ: CUMHURİYET CAD ESENYURT ŞUBESİ (1475)
BANKA IBAN NUMARASI: TR19 0006 2001 4750 0006 2986 83
HESAP SAHİBİ: 9 EKİM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LOJ.DAN.YAY.TURZ.VE DIŞ TİC.LTD ŞTİ.
BANKA SWIFT KODU: TGBATRIS

Yine de sormak istediğiniz farklı sorularınız mı var?

Aşağıdaki formu kullanarak, yukarıdaki soru-cevaplar içerisinde olmayan ve kafanıza takılan herhangi bir soruyu sorabilirsiniz.

Ofis adresimiz:

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Selenium Residence B Blok D:121, Ataköy, Bakırköy / İstanbul

Telefon ile yardım:

+90 444 12 37
+90 212 854 27 05